Slusaj svoje srce knjiga online dating

Dijete koje se odgaja u zdravoj i kreativnoj porodici, kada uđe u period razlučivanja i odraslosti, ono već ima dovoljnu prisnost sa moralnim pojmovima i moralom te je spremno sve to i prihvatiti.

Njegove navike su obrazovane u skladu sa obrascima moralnog ponašanja i nakon prihvatanja moralnih pravila i naredbi, neće imati potrebe za njihovom izmjenom.

Kada postane jasna granica umjerenog životnog nivoa i uzimanjem u obzir u kojoj su mjeri moguć-nosti glave porodice, potrebno je ne biti uskogrud i strog kada je riječ o obezbjeđenju životnih mogućnosti.

Ova predaja usmjerava pažnju na nivo mogućnosti glave porodice.

Licemjer nagoni članove svoje porodice da jedu u skladu sa njegovim apetitom i željom.

I u drugim potrebama porodice, vjernik se trudi da uvažava svoju porodicu kako bi živjeli u toplom okruženju ispunjenom ljubavlju.

Dijete na prirodan način osjeća iskrenu ljubav svojih roditelja, čistu od očekivanja, i odgovarajući na zahtjev svoje prirode gradi emotivni odnos sa ocem i majkom.

U vezi tetke i amidže važi isto pravilo, njihovo poštovanje i čuvanje te nastavak emocionalne veze sa njima, ustvari predstavlja poštovanje očeve težnje.U rodbinskim vezama također je ljubav među stranama jaka, ali ne u mjeri ljubavi koja postoji između roditelja i djece.Čuvanje emocionalne povezanosti ispunjene ljubavlju između rodbine, predstavlja čuvanje milosti u širem opsegu.Sljedeća uloga koja se definira u porodici jeste uloga djeteta.Dijete gledamo sa aspekta relacije koju ima sa ocem i majkom, ne uzimajući ostale relacije.

Leave a Reply

  1. Phone sex web chat no registration 31-Aug-2017 15:34

    These abbreviations and emoticons are also frequently used when people send messages on mobile phones.